آزمایش آنتی مولرین هورمون

آزمایش آنتی مولرین هورمون (Anti-Mullerian Hormone)

آنتی مولرین هورمون هورمونی است که توسط فولیکول های در حال رشد (حاوی تخمک) تولید می شود، از این رو شاخصی از تعداد و کیفیت تخمک های در حال تولید در چرخه قاعدگی محسوب می شود. آنتی مولرین هورمون بر خلاف FSH، Inhibin B و استرادیول در تمام طول سیکل قاعدگی ثابت است ، از …

آزمایش آنتی مولرین هورمون (Anti-Mullerian Hormone) ادامه »