تعرفه آزمایشگاه 95

تعرفه آزمایشگاه ۹۵ (خصوصی دولتی ارتش خدمات تامین اجتماعی)

کتابچه و فایل اکسل تعرفه های آزمایشگاهی سال ۹۵  در فایل زیر،تعرفه خصوصی آزمایشگاه سال ۹۵،تعرفه دولتی ۹۵ در فایل زیر قابل دانلود می باشد. تعرفه آزمایشگاه ۹۵ کتابچه نرخ ویزیت پزشکان،دندانپزشکان،متخصصین،کارشناسان در سال ۹۵ در فایل زیر موجود است.تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۹۵ تعرفه ۹۵   اخبار قدیمی تر در زیر: …

تعرفه آزمایشگاه ۹۵ (خصوصی دولتی ارتش خدمات تامین اجتماعی) ادامه »