رشد 25 درصدي تعرفه‌هاي آزمايشگاهي در سال 93

بير علمي هفتمين کنگره بين‌المللي و دوازدهمين کنگره کشوري ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاهي از رشد 25 درصدي تعرفه‌هاي آزمايشگاهي در سال 93 خبر داد و گفت: در انجام برخي آزمايش‌هاي بيوشيميايي و ژنتيک و تشخيص بيماري‌هاي متابوليک و سرطان سينه با کمبود تجهيزات مواجهيم. دکتر محمد‌تقي خاني روز دوشنبه در نشست خبري هفتمين کنگره بين‌المللي …

رشد 25 درصدي تعرفه‌هاي آزمايشگاهي در سال 93 ادامه »