تعرفه پزشکی 94

جهت دانلود دفترچه قیمت های 94 به این لینک مراجعه کنید. دانلود 94 خبرهای قدیمی تر در زمینه بیمه وزیر بهداشت ضمن اعلام تصویب بازنگری کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات در عین حال از طرح تعرفه‌های 94 در هیات وزیران در فروردین ماه خبر داد. دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه بازدید از پایگاه‌های نوروزی اورژانس 115، …

تعرفه پزشکی 94 ادامه »