دقیق ترین کیت تعیین هویت در ایران

محققان ژنتیک کشور موفق به ساخت کیت تعیین هویت انسان با نقاط ژنتیکی کاملا منحصر به فرد و کیت تعیین هویت اجساد با گذشت سال‌ها سال از مرگ با بررسی نمونه‌های ژنتیکی تخریب شده شدند.                 به گزارش سرویس فناوری ایسنا، دکتر سیروس زینلی، دبیر علمی اولین کنگره …

دقیق ترین کیت تعیین هویت در ایران ادامه »