روش غذایی بدنسازی

بهترین روش غذایی قبل و بعد از تمرینات ورزشی و بدنسازی

در اینجا به طور مفصل شرح می‌دهیم که هر کدام از این وعده‌های غذایی چه اهمیتی دارند و در چه زمانی باید مصرف شوند و اینکه از چه نوع مواد غذایی باید استفاده کنیم. 1. انرژی‌دهنده خوردن غذاهای مناسب قبل و بعد از ورزش می‌تواند نتایج بهتری را ایجاد کند. همانطور که اتومبیل از بنزین …

بهترین روش غذایی قبل و بعد از تمرینات ورزشی و بدنسازی ادامه »