تغذیه مناسب برای کیسه صفرا

تغذیه مناسب برای کسانی که کیسه صفرا ندارند,غذاهای صفرا بر,دفع سنگ صفرا,مواد غذایی مفید برای مزاج صفراوی,مواد غذایی ضد صفراصفرا بر قوی,میوه های صفرابر موادغذایی برای تسکین حملات درد کیسه صفرا کیسه صفرا مسئول ذخیره ی آنزیم های صفرا بوده، به طوریکه صفرا برای جذب و هضم چربی ها مورد نیاز است. سنگ کیسه صفرا …

تغذیه مناسب برای کیسه صفرا ادامه »