تغذیه پسران و دختران در سن بلوغ (برنامه غذایی)

تغذیۀ دوران­ مختلف زندگی به علت تغییر نیازهای بدن در این دوران­ها متفاوت است. در دوران شیرخوارگی و بلوغ، رشد و تکامل سریع اتفاق می­افتد. این افزایش سریع رشد و تکامل، نیاز به مصرف مواد­مغذی به خصوصی را بیشتر می­کند. نیاز به انرژی در دوران بلوغ انرژی مورد نیاز در این دوران به سطح فعالیت، …

تغذیه پسران و دختران در سن بلوغ (برنامه غذایی) ادامه »