ناراحتي هاي شايع در بارداري

علائم و ناراحتی های شایع در دوران بارداری و جلوگیری از علائم ناراحت کننده و آزار دهنده بارداری تهوع همراه با استفراغ يا بدون آن: اين حالت بخصوص به هنگام صبح، يکي از اولين نشانه هاي حاملگي واز عوارض شايع اين دوران است که اغلب در اواخر ماه سوم خود به خود بهبود مي يابد …

ناراحتي هاي شايع در بارداري ادامه »