آزمایش ANTI CCP

تفسیر آزمایش خون anti ccp,مقدار نرمال anti ccp,تفسیر آزمایش rf,آزمایش تشخیص روماتیسم آنتی بادی های Anti ccp ویژگی بسیار بالایی برای روماتوئید آرتریت به خصوص در شروع بیماری دارند . در تشخیص آرتریت روماتوئید خصوصاً در مراحل اولیه ارزشمند است این تست از اختصاصیت بسیار بالایی (۹۷ % ) و حساسیت متوسط آرتریت روماتوئید برخوردار …

آزمایش ANTI CCP ادامه »