آزمایش سدیم والپروات

آزمایش سدیم والپروات یا دپاکین (تفسیر نتایج،نرمال رنج و شرایط لازم)

آزمایش سدیم والپروات که به اسم های دیوالپروکس یا دپاکین نیز نوشته می شود.والپروات سدیم دارویی است که با اثر بر سیستم اعصاب مرکزی تاثیرات درمانی خود را اعمال می نماید. در داروخانه ها ترکیبات مختلفی از آن موجود است و به اسامی مختلف آورده می شود. نوعی از آن “آهسته رهش” بوده و سطح …

آزمایش سدیم والپروات یا دپاکین (تفسیر نتایج،نرمال رنج و شرایط لازم) ادامه »