تفسیر تست rf یا آزمایش فاکتور روماتوئید

آزمایش فاکتور روماتوئید یا RF (Rheumatoid Factor) شرایط تست و تفسیر نتایج

آرتریت روماتوئید (روماتیسم مفصلی) شایع ترین بیماری التهابی روماتولوژی است که با التهاب مفاصل نمود پیدا می کند.روماتیسم مفصلی از بیماری های سیستمیک خود ایمنی است که در آن سیستم دفاعی بدن علیه بافت های نرمال بدن وارد عمل می شود و با تولید موادی به نام آنتی بادی باعث تخریب مفاصل می شود. نام …

آزمایش فاکتور روماتوئید یا RF (Rheumatoid Factor) شرایط تست و تفسیر نتایج ادامه »