آزمایش AMH

رنج نرمال آزمایش amh,مقدار نرمال amh,تفسیر آزمایش amh,تفسیر آزمایش آنتی مولرین هورمون,هزینه آزمایش amh,آزمایش amh نرمال,بالا بودن هورمون amh,درمان amh پایین آزمایش آنتی مولرین هورمون،نرمال رنج،مقدار طبیعی هورمون.نام اختصاری: AMH سایر نام ها: Mullerian-inhibiting substance, Mullerian inhibiting factor, Mullerian-inhibiting hormone, Anti .mule.H بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما (هپارینه) …

آزمایش AMH ادامه »