آزمایش CA 125 و کانسر تخمدان

میزان ca125,جواب آزمایش خون ca125,تفسیر آزمایش ca125,میزان نرمال ca125,بالا بودن ca125,نتیجه آزمایش ca 125 میزان بروز سرطان تخمدان نیز مانند بسیاری از سرطان ها با افزایش سن افزایش می یابد سایر عوامل خطر ساز عبارتند از: سابقه شخصی ابتلا به سرطان سینه Breast(خطر معادل دو برابر عادی)-عدم بارداری و سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان تخمدان. …

آزمایش CA 125 و کانسر تخمدان ادامه »