آزمایش ch50 (تفسیر جواب،شرایط تست)

آزمایش خون c3 c4,تفسیر آزمایش ch50,آزمایش ch برای چیست؟,c4 در آزمایش خون چیست,ازمایش anti dna,افزایش ch50,تفسیر آزمایش c4,کمپلمان چیست اندازه گیری میزان همولیز کمپلمان کل (CH50) بهترین سنجش عملکردی مسیر کلاسیک کمپلمان می باشد. سطح سرمی CH50 اغلب در بیماری SLE، گلومرولونفریت و سایر بیماریهای کمپلکس ایمنی کاهش می یابد. اندازه گیری C3 و C4 …

آزمایش ch50 (تفسیر جواب،شرایط تست) ادامه »