آزمایش

آزمایش تشخیص فاویسم G6PD

تفسیر آزمایش فاویسم,جواب آزمایش فاویسم,,تفسیر آزمایش g6pd,نتیجه آزمایش g6pd,آزمایش تشخیص فاویسم,روش انجام آزمایش g6pd,جواب آزمایش g6pd,شدت فاویسم آنزیم G6PD فعال بصورت یک دایمر است که هر منومر آن حاوی ۵۱۵ اسید آمینه است. تجمع منومرها به سمت اشکال فعال (دایمرهای بزرگ)، وابسته به NADP است G6PD . یک آنزیم housekeeping است که مرحله اول مسیر …

آزمایش تشخیص فاویسم G6PD ادامه »