تفسیر آزمایش بیوپسی پوست

بیوپسی پوست چیست (روش انجام،تفسیر و جواب آزمایش)

نمونه برداری پوست از طریق پانچ کردن (Punch)، تراشیدن (Shave) یا بیوپسی پوست اکسیژنال ( Excisional skin biopsy) ملاحضات نمونه گیری بیوپسی پوست برای کشت فیبروبلاست پوستی نیاز به بافت تازه است که باید در محیط کشت استریل در دمای اتاق منتقل شود (هماهنگی با پرسنل آزمایشگاه) بافت تازه از لبه ضایعه باید در ظرف …

بیوپسی پوست چیست (روش انجام،تفسیر و جواب آزمایش) ادامه »