تفسیر تست آزمایشگاهی دوپامین

آزمایش دوپامین (روش انجام،ملاحظات نمونه گیری،تفسیر نتایج)

در انسان کاته کول آمین ها شامل آدرنالین (اپی نفرین)، نورآدرنالین (نوراپی نفرین) و دوپامین به عنوان نروترانسمیترهای سیستم اعصاب سمپاتیک در بسیاری از فرایند های فیزیولوژیک نقش دارند.سیستم اعصاب سمپاتیک در بالاترین وضعیت هوشیاری ( هشدار)  در بدن قرار دارد و همچنین به نام  پاسخ جنگ و گریز بدن شناخته می شود. در بدن …

آزمایش دوپامین (روش انجام،ملاحظات نمونه گیری،تفسیر نتایج) ادامه »