آزمایش پی پی دی ppd (تشخیص و تفسیر،شرایط)

ppd مخفف چیست,تست پی پی دی,تست خلط سل,تست پی پی دی مثبت,تست سل در گاو,تفسیر تست پی پی دی,تست پوستی,نتیجه تست پی پی دی توبرکولین برای تشخیص سل و ارزیابی کفایت ایمنی در سرطان یا سوء تغذیه به کار می‌رود. مکانیسم اثر آنتی ژن مایکوباکتریوم توبرکولوزیس و مایکو باکتریوم بویس است که برای تست تزریق …

آزمایش پی پی دی ppd (تشخیص و تفسیر،شرایط) ادامه »