تمرین ورزشی تقویت مچ پا (بدنسازی و عضله کردن مچ پا)

پیچ‌خوردن مچ پا یکی از آسیب‌های شایع این مفصل است. زمانی که رباط‌های مفصل در معرض کشش در جهت نامناسب یا بیشتر از حد طبیعی قرار بگیرند، این آسیب ایجاد می‌شود. رباط‌ها نیز می‌توانند از هم‌گسیخته شوند که ممکن است بسیار جزیی باشد یا پارگی کامل ایجاد شود. مچ پا معمولا در اثر فعالیت‌های ورزشی …

تمرین ورزشی تقویت مچ پا (بدنسازی و عضله کردن مچ پا) ادامه »