تکثیر گیاهان دارویی

            تکثیر گیاه با تقسیم ریشه : گیاهانی مثل نعناع و ترنج که ریشه های آنها شا خه دارند به راحتی می توان تکثیر کرد در بهار یا پائیز قسمتی از ریشه افقی یا شاخه هایی که از ریشه اصلی بیرون زدند بریده و یا اینکه ریشه را به چند …

تکثیر گیاهان دارویی ادامه »