تمرین ورزشی انعطاف پذیری بدن

انعطاف پذیری بدن یکی از قابلیت‌های مهم آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت است اما در بخش مرتبط با اجرا نیز کاربرد فراوانی دارد. یک فرد برای اینکه در طول عمر خود زندگی سالمی را دور از هر مشکلی پشت سر بگذارد، لازم است از سطح انعطاف‌پذیری مطلوبی­ برخوردار باشد. هرگونه کاهش دامنه حرکتی مفصل که …

تمرین ورزشی انعطاف پذیری بدن ادامه »