آزمایش آنالیز مایع جنب (شرایط و تفسیر)

مایع جنب چیست,تپ مایع آسیت,مایع اسیت,انالیز مایع اسیت,آنالیز مایعات بدن,تپ مایع پلور چیست؟,افیوژن پلور چیست,مایع پریکارد نام اختصاری: Pleural fluid سایر نام ها: آنالیز مایع جنب، آنالیز مایع آمپیم، آسپیراسیون قفسه سینه یا مایع جنب،آنالیز مایع پلور، کشیدن مایع پلور، توراسنتز و تجزیه مایع پلور Pleural Effusion, Thoracenthesis or Pleural fluid, Empyema fluid analysis, بخش …

آزمایش آنالیز مایع جنب (شرایط و تفسیر) ادامه »