تکان دادن شدید نوزاد (خطرات،عوارض)

تکان دادن سر نوزاد به چپ و راست,مضرات خواباندن نوزاد روی پا,تکان دادن نوزاد روی پا,تکان دادن گهواره,تاب دادن نوزاد,معنی تکان دادن,تکان دادن سر در نوزادان,تکان خوردن سر نوزاد یک لحظه ندانم کاری، زندگی بچه را برای همیشه تغییر می‌دهد. فقط در یک لحظه، سندرم تکان دادن بچه باعث آسیب شدید و دائمی یا حتی …

تکان دادن شدید نوزاد (خطرات،عوارض) ادامه »