درمان پاهای بیقرار

سندروم پای بی‌قرار (گز گز پاها،دلیل،روش های درمان)

شب که می‌شود پاهایشان گزگز می‌کند. انگار حشره‌ای روی پاها راه می‌رود یا اینکه مورمور، سوزش، درد و کششی را در پاهایشان احساس می‌کنند. اسم این اختلال را «سندرم پاهای بی‌قرار» گذاشته‌اند و گفته می‌شود که خانم‌ها بیشتر دچارش می‌شوند. هنوز کسی نمی‌داند که پاها دقیقا به چه دلیل بی‌قرار می‌شوند، اما پزشکان تصور می‌کنند …

سندروم پای بی‌قرار (گز گز پاها،دلیل،روش های درمان) ادامه »