نگهداری و پرورش بنفشه آفریقایی

13 نکته درباره بنفشه آفریقایی محبوب‌ ترین گل‌ های آپارتمانی

عمر زیاد، تنوع رنگ، گلدهی چهار فصل، مناسب رشد در فضاهای بسته آپارتمانی و حتی محل‌های كم نور و تكثیر آسان از ویژگی‌های بنفشه آفریقایی است. تنوع این گل لوكس و زیبا آن‌قدر زیاد است كه تا سال 2013حدود ۱۸ هزار نوع برای آن ثبت شده و همین باعث می‌شود طرفداران بنفشه آفریقایی كم‌كم به …

13 نکته درباره بنفشه آفریقایی محبوب‌ ترین گل‌ های آپارتمانی ادامه »