بعضی از نخل های آپارتمانی را بیشتر بشناسیم

نخل مرداب  –  UMBRELLA PALM CYPERUS ALTERNIFOLIUS : نام علمی   CYPERACEAE  – جگنیان : خانواده باتلاق های جزیره ی ماداگاسکار و جزیره موریس : بومی منطقه پنجه كلاغي,umbrella papyrus, umbrella sedge , umbrella palm :       نخل مرداب: این گیاه که بومی ماداگاسکار است ، اما غالبا در سراسر جهان کشت میشود …

بعضی از نخل های آپارتمانی را بیشتر بشناسیم ادامه »