نخل آپارتمانی لیندا

لیندا  –  PONYTAIL PALM BEAUCARNEA RECURVATA : نام علمی   RUSCACEAE  – روساسه : خانواده ایالات Tamaulipasو Veracruzو San Luis Potosí در مکزیک : بومی منطقه نخل دم اسبی , پافیلی : نام های دیگر       لیندا: این گیاه به نخل دم اسبی و لیندا مشهور است اما نام علمی آن BEAUCARNEA RECURVATA …

نخل آپارتمانی لیندا ادامه »