روش نگهداری گیاه نی مردابی در آپارتمان

نی مردابی  –  PAPYRUS CYPERUS PAPYRUS : نام علمی   CYPERACEAE  – جگنیان : خانواده آفریقای شمالی : بومی منطقه papyrus sedge , paper reed,پاپيروس : نام های دیگر       نی مردابی: پاپیروس بومی دریاچه ها و رودخانه های شمال آفریقا ، به طور خاص ، کشورهای مصر و سودان است. ولی در …

روش نگهداری گیاه نی مردابی در آپارتمان ادامه »