درباره گل شیپور طلایی

گل شیپور طلایی  –  GOLDEN TRUMPET VINE ALLAMANDA CATHARTICA : نام علمی   APOCYNACEAE  – خرزهره : خانواده برزیل : بومی منطقه Yellow allamanda,, yellow bell, angel’s trumpet, buttercup flower, bunga akar kuning, wilkens-bita, llamarada, brownbud. : نام های دیگر       گل شیپور طلایی: گل شیپور طلایی گیاه زینتی از جنس Allamanda در …

درباره گل شیپور طلایی ادامه »