روش نگهداری گیاه آپارتمانی سیکلامن پرسیکوم

  سیکلامن پرسیکوم  –  PERSIAN VIOLET CYCLAMEN PERSICUM : نام علمی   PRIMULACEAE – MYRSINACEAE  – پريمولاسه : خانواده اروپا و منطقه مدیترانه و از شرق به ایران و یک گونه در سومالی : بومی منطقه sowbread , sometimes , confusingly , Persian violet , نگونسار,سیکلمه : نام های دیگر           …

روش نگهداری گیاه آپارتمانی سیکلامن پرسیکوم ادامه »