روش نگهداری گیاه آپارتمانی ماندویلا

ماندویلا  –  MANDEVILLA PLANT MANDEVILLA HYBRIDS : نام علمی   APOCYNACEAE  – Apocynaceae : خانواده برزیل : بومی منطقه Mandevilla,Dipladenia Splendens,Brazilian jasmine,Brazilian roze : نام های دیگر         ماندویلا: این گیاه با نام علمی Mandevilla hybrids به خانواده Apocynaceae تعلق دارد و بومی جنگلهای گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی (همانند کشور برزیل) …

روش نگهداری گیاه آپارتمانی ماندویلا ادامه »