درد و سوزش ادرار

دلایل درد و سوزش ادرار،درمان درد و سوزش ادرار از راه دارو و طبیعی،تکرر ادرار و بی قراری و پرادراری و شب ادراری شکايت‌هاي سوزش ادرار اغلب با شکايت از فشار براي تکّرر ادرار همراه است. عامل معمول اين گرفتاري عفونت مجاري ادراري است. يک پنجم لااقل سالي يک‌بار و ۱۵ درصد آنها بيش از …

درد و سوزش ادرار ادامه »