روش مصرف و دوز دارویی تگرتول یا کاربامازپین

کاربامازپین یا تگرتول (عوارض و خطرات،روش مصرف،فواید)

  نام تجاری کاربامازپین تگرتول Tegretol طبقه بندی فارماکولوژیک:مشتق iminostilbeneکه از نظر ساختمانی مشابه ضدافسردگی های سه حلقه ای است. طبقه بندی درمانی:ضد درد و ضد تشنج طبقه بندی مصرف در بارداری: رده D اشکال دارویی کاربامازپین یا تگرتول Tablets: 200 mg Tablet  , Extended Release:200 , 400 mg Suspension:100 mg/5ml Syrup:100mg/5ml مکانیسم اثر:کاهش انتقال …

کاربامازپین یا تگرتول (عوارض و خطرات،روش مصرف،فواید) ادامه »