بهترین نحوه بغل گرفتن نوزاد

اگر برای اولین بار است که نوزادی را بغل می گیرید،طبیعی است که کمی استرس داشته باشید اما برای دفعات بعد باید بدانید نوزادتان را چگونه بغل کنید تا هم احساس آرامش و امنیت کند،هم دچار مشکل نشود. دکتر کریستن یومبا متخصص کودکاندر بیمارستان دیاکونس پاریس بهترین شیوه های بغل کردن نوزادان را آموزش می …

بهترین نحوه بغل گرفتن نوزاد ادامه »