تعداد اسپرم طبیعی چقدر باشد (همه چیزهایی که باید بدانید)

اسپرم،سلول های تولید مثل مردانه در هنگام انزال است.پزشک می تواند با استفاده از یک آزمایش به نام آنالیز اسپرم تعداد اسپرم فرد را تحلیل کند. برای بار دار شدن مرد باید دارای اسپرم طبیعی باشد.متوسط ​​تعداد اسپرم بین 40 تا 300 میلیون اسپرم در هر میلی لیتر است. این تعداد می تواند در بین …

تعداد اسپرم طبیعی چقدر باشد (همه چیزهایی که باید بدانید) ادامه »