درخت ابریشم (فواید و خواص،ویژگیها)

درخت گل ابریشم درخت حساسی است و برگهای آن شبها روی هم می خوابند و به همین ددلیل نام چینی آن HO-hum که ترجمه آن شب خسب است، می باشد و همین نام به فارسی نیز منتقل گردیده است. شاخه های آن دارای انشعابات چتری است. برگهای آن مرکب و معمولاً در اواخر بهار ظاهر …

درخت ابریشم (فواید و خواص،ویژگیها) ادامه »