همه چیز درباره گیاه آپارتمانی فیکوس

فیکوس بنجامین ابلق  –  FICUS TREE FICUS BENJAMINA VARIEGATA : نام علمی   MORACEAE  – موراسه , انجیر : خانواده جنوب و جنوب شرقی آسیا و استرالیا : بومی منطقه Variegated Ficus, Ficus, Variegated Weeping Fig : نام های دیگر         چند نکته درباره این گیاه   1- زمانی که گلدان جوابگوی …

همه چیز درباره گیاه آپارتمانی فیکوس ادامه »