سفتریاکسون (نحوه مصرف،خطرات و عوارض)

آمپول سفتریاکسون برای چیست,تزریق عضلانی سفتریاکسون,دوز سفتریاکسون,درد آمپول سفتریاکسون,آمپول سفتریاکسون برای کودکان,تداخل دارویی سفتریاکسون, سفتریاکسون در بارداری,سفتریاکسون چیست سفتریاکسون Ceftriaxone رده درمانی: سفالوسپورین‌ها اشکال دارویی: آمپول موارد مصرف سفتریاکسون در درمان‌عفونتهای ناشی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو از جمله عفونت‌استخوان و مفاصل، پنومونی و پنومونی باکتریایی، عفونتهای پوستی و بافتهای نرم، …

سفتریاکسون (نحوه مصرف،خطرات و عوارض) ادامه »