دندان شیری (کشیدن،خطرات،پر کردن و عصب کشی)

دندان شیری به‌عنوان یک نمونه کوچک‌تر دندان دائم و دارای ۲ بخش تاج و ریشه است. گاهی والدین دچار این تصور اشتباه هستند که دندان شیری بدون ریشه است در حالی که این دندان‌ها دارای ریشه کامل هستند که به مرور زمان تحلیل می‌رود تا دندان‌ها در سن معینی بریزند و دندان دائمی جایگزین رویش …

دندان شیری (کشیدن،خطرات،پر کردن و عصب کشی) ادامه »