درمان شانه منجمد

بیماری شانه منجمد (علت و علائم،درمان و پیشگیری)

بیماری شانه منجمد زمانی بوجود می آید که پوششی که دور مفصل شانه قرار دارد و کپسول نامیده شود متورم و ضخیم گردد. یکی از علائم بازر این بیماری خشکی و شانه درد می باشد. علت بوجود آمدن این اتفاق مشخص نیست. شانه یک مفصل کروی گودالی است. قسمت انتهایی استخوان بازو با گودال تیغه …

بیماری شانه منجمد (علت و علائم،درمان و پیشگیری) ادامه »