علت بروز درد در قفسه سینه

بروز سرفه های مداوم،درد در قفسه سینه،چرا دایم از سینه خلط خارج می شود؟   علت بروز سرفه های مداوم چیست؟ دلایل متعددی برای سرفه¬های مداوم وجود دارد. اولین دلیل برای این سرفه¬ها، وجود التهاب در مجاری تنفسی است. این التهاب باعث می¬شود که سلول¬های التهابی بدن به منطقه آمده و در جدار مجاری هوایی …

علت بروز درد در قفسه سینه ادامه »