عوارض و تشخیص تینه آ ورسیکالر

تینه آ ورسیکالر یا بیماری کچلی رنگارنگ (علت،عوارض،تشخیص و درمان)

تینه آ ورسیکالر بعلت یک نوع قارچ بی آزار پوست رخ می دهد که دربعضی شرایط به نوع بیماریزا تبدیل شده وایجاد لکه های پوستی می کند . نوع بیماریزای این قارچ را مالاسزیا فورفور می گویند. این بیماری درگردن ،بازوها وساعدها ،زیربغل ها وتنه به شکل لکه های کوچک یا بزرگ ،پررنگتر ویا کمرنگتر …

تینه آ ورسیکالر یا بیماری کچلی رنگارنگ (علت،عوارض،تشخیص و درمان) ادامه »