دلایل خون مردگی در پا

تغییر رنگ جزئی در پوست ناحیه لخته خون، اغلب یکی از نخستین نشانه های شکل گیری ترومبوز (یا لخته) در سیاهرگ است. دلیل تغییررنگ پوست بسیار ساده است، مجموعه های متراکم از خون زیر سطح پوست با بزرگ تر شدن اندازه نمایان‌تر می شود. لخته شدن خون در سیاهرگ ها ممکن است چندان عامل تهدیدکننده …

دلایل خون مردگی در پا ادامه »