اختلال نعوظی (علت،انواع درمان)

ناتوانی جنسی حالتی است که برای ناتوانی رسیدن آلت تناسلی به سفتی کافی برای نفوذ به داخل واژن یا ناتوانی بقای سفتی تا مرحله انزال تعریف می شود.ناتوانی جنسی متداول ترین دلیل اختلال نعوظی در ایالت متحده است. سایر علل ولو کم اهمبت تر عبارتند از:بیماری پیرونی،ضربه و انزال سریع. تقریبا در سنین ۴۰ سالگی …

اختلال نعوظی (علت،انواع درمان) ادامه »