آزمایش آمونیاک (روش انجام،تفسیر)

درمان افزایش آمونیاک خون,میزان نرمال آمونیاک خون,درمان آمونیاک خون,آزمایش آمونیاک لاکتات,آزمایش لاکتات,درمان امونیاک بالا آمونیاک  Amoniac  Amoniac نام آزمایش: Ammonia نام انگلیسی تست: Ammonia, Plasme مترادف: NH3 خون توضیح راجع به تست : از این تست برای تشخیص سندرم Reye ٬ اختلالات متابولیک سیکل اوره٬ اسیدوری های آلی٬ انسفالوپاتی کبدی و جهت پایش بیمارانی که …

آزمایش آمونیاک (روش انجام،تفسیر) ادامه »