خطرات و فواید استفاده از آتروپین

آتروپین (روش مصرف،مقدار دارو،عوارض و خطرات استفاده بیش از حد)

آتروپین به عنوان يك آنتي كولينرژیك با موارد مصرف زياد،هنوز عمده ترين دارو براي درمان برادي آريتمي است.اين دارو با مسدود كردن اثرات استيل كولين بر گره هاي سينوسي- دهليزي- بطني، سرعت انتقال آنها را تسريع مي كند. آتروپین سرعت تخليه الكتريكي گره سينوسي را نيز افزايش و زمان عدم پاسخ دهي گره دهليزي – …

آتروپین (روش مصرف،مقدار دارو،عوارض و خطرات استفاده بیش از حد) ادامه »