فواید و عوارض فنی توئین

فنی توئین (عوارض مصرف زیاد،خطرات و فواید دارویی)

فنی توئین دارویی ضد صرع است که غشاء نورون‌ها را تثبيت مي‌كند و باعث محدود كردن فعاليت كانون تشنج از راه افزايش خروج و كاهش ورود سديم از غشاء سلول نورون‌ها مي‌شود. اين دارو به آهستگي از روده كوچك جذب مي‌شود. فني توئين، به طور گسترده‌اي در بدن توزيع مي‌شود. اين دارو در كبد متابوليزه …

فنی توئین (عوارض مصرف زیاد،خطرات و فواید دارویی) ادامه »