دلیل بی میلی جنسی در روابط زناشویی

بی میلی جنسی (با علت کم شدن آن در روابط زناشویی آشنا بشوید)

عدم سلامت جسمی و روحی، ارتباط ضعیف بین زوج و فقدان تماس عاطفی در طول عمل جنسی دلایل اصلی از دست دادن تمایل به روابط زناشویی و بی میلی جنسی هم برای مردان و هم برای زنان است میل جنسی کم می تواند به واسطه یک دلیل پزشکی زمینه ای یا به دلیل عوامل سبک …

بی میلی جنسی (با علت کم شدن آن در روابط زناشویی آشنا بشوید) ادامه »