اختلال رشد درون رحمی

اختلال رشد درون رحمی به عارضه ای گفته می شود که طی آن جنین درون رحم به اندازه کافی رشد نمی کند و سایز او کوچک تر از اندازه طبیعی باقی می ماند. تاخير رشد جنين موجب بروز مشکلات جدي براي جنين در دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان مي شود، بطور مثال: وزن …

اختلال رشد درون رحمی ادامه »